Hur fläkten hjälper

    Kylaren behöver ett konstant luftflöde genom sin kärna för att kyla den tillräckligt. När bilen rör sig händer det ändå; men när den är stillastående används en fläkt för att hjälpa luftflödet.

    Fläkten kan drivas av motorn, men såvida inte motorn arbetar hårt behövs den inte alltid medan bilen rör sig, så energin som används för att köra den slösar bort bränsle.

För att övervinna detta har vissa bilar en viskös koppling av en vätska koppling arbetat med en temperaturkänslig ventil som lossar fläkten tills kylvätsketemperaturen når en börvärde.

Andra bilar har en elektrisk fläkt, som också slås på och av av en temperatursensor.

För att låta motorn snabbt värmas upp stängs kylaren av en termostat, vanligtvis placerad ovanför pumpen. Termostaten har en ventil som arbetas av en kammare fylld med vax.

   När motorn värms upp smälter vaxet, expanderar och skjuter ventilen öppen så att kylvätska rinner genom kylaren.

   När motorn stannar och svalnar stängs ventilen igen.

   Vatten expanderar när det fryser, och om vattnet i en motor fryser kan det spränga blocket eller kylaren. Frostskyddsmedel tillsätts vanligen etylenglykol i vattnet för att sänka dess fryspunkt till en säker nivå.

   Frostskyddsmedel bör inte tömmas varje sommar; det kan normalt lämnas i två eller tre år.


Posttid: 10-2020