Vad är katalytisk omvandlare

4

Vad är katalytisk omvandlare
En katalytisk omvandlare är en anordning som använder en katalysator för att omvandla tre skadliga föreningar i bilavgas till ofarliga föreningar. De tre skadliga föreningarna är:
-Hydrocarbons VOCs (i form av oförbränt bensin, producerar smog)
-Kolmonoxid CO (är ett gift för alla luftandningar)
- Kväveoxider NOx (leder till smog och surt regn)

Hur fungerar katalysator
I en katalytisk omvandlare beläggs katalysatorn (i form av platina och palladium) på en keramisk honungskaka som ligger i en ljuddämpare-förpackning fäst vid avgasröret. Katalysatorn hjälper till att omvandla kolmonoxid till koldioxid (CO till CO2). Den omvandlar kolväten till koldioxid (CO2) och vatten. Det omvandlar också kväveoxiderna till kväve och syre.


Posttid: 11-20-20 aug